SSL
Vallfrö Ko Slåtter och Bete Ara 11, 15 kg

Köp Vallfrö Utsäde från Lantmännen

Här finns Vallfrö Utsäde från Lantmännen. Vänligen se och utforska bland produktutbudet från Lantmännen på sidan nedan. Här finns det produkter inom Vallfrö Utsäde att läsa mer om.

Rajgräs Lantmännen Engelskt Grassland C, 25 kg

Vallgräs som etablerar sig snabbt, ger en god skörd redan första vallåret och passar i ett intensivare skörde- eller betessystem då engelskt rajgräs har en snabb återväxt. Ger ett smakligt gräs med högt fodervärde och passar bäst att odla i Götaland och södra Svealand.

Gå vidare

Timotej Grindstad C, 10 kg

Grindstad är mycket vinterhärdig och uthållig ger stor total avkastning andra vallåret i alla odlingsområden. Sorten hävdar sig väl i hela Norrland och ända ner i södra Sverige, tack vare att den förenar stor första skörd med mycket god återväxtförmåga.

Gå vidare

Vallfrö Får & Ko Libra 21, 15 kg

Gräsvall som passar bäst till får och extensiv dikoproduktion där en lägre proteinhalt i grovfodret efterfrågas. Lättetablerad 2–3 årig gräsvall med bra återväxt. Mycket populär blandning som även tål att betas.

Gå vidare

Vallfrö Häst Pegasus 13, 15 kg

Vallfrö Pegasus 13 är en flerårig betesvall utan klöver. Mattbildande, tålig för bete och tramp. Betesblandningen är anpassad för hästar med lågt energibehov. Innehåller arter med lågt sockerinnehåll. Flerårig betesvall som är mycket tålig för bete och tramp.

Gå vidare

Vallfrö Ko Gemini Eko 11, 15 kg

2–3 årig slåttervall för norra Sverige. Passar till ekologisk mjölkproduktion och köttdjur i ekologisk produktion. 25 % baljväxter ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar.

Gå vidare

Vallfrö Ko Hydra 11, 15 kg

Vallfrö Hydra Ko är en blandning för uthållig och flerårig betesvall med ängsgröe, rödsvingel och vitklöver för bättre hållbarhet. En anpassningsbar blandning tack vare många ingående arter.

Gå vidare

Vallfrö Ko Mira 11, 15 kg

Vallfrö Mira 11 är en härdig blandning för 2–3 årig slåttervall. Sen timotej ger högre baljväxtandel och bredare skördefönster. Baljväxt i form av rödklöver ger bra förutsättning för ett proteinrikt grovfoder och en jämnare baljväxtandel. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. Utan vitklöver underlättar ogräsbekämpning.

Gå vidare

Vallfrö Ko Mira 21, 15 kg

Vallfrö Mira 21 är anpassad för tidiga, täta, skördar med hög kvalitet. Passar till majs och hp-massa foderstater samt när du önskar ett högkvalitativt grovfoder. Passar speciellt i Götaland för 3 - 4 skördar på vattenhållande jordar. Vitklöver fyller eventuellt luckor och höjer kvaliteten.

Gå vidare

Vallfrö Ko Pavo Eko 12, 15 kg

Vallfrö Pavo för 2–3 årig slåtterval. Passar till både mjölk- och köttproduktion. Hela 25 % baljväxter som ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. Återväxen kan betas.

Gå vidare

Vallfrö Ko Pavo Eko 21, 15 kg

Vallfrö Pavo Eko för 2–3 årig slåtterval. Passar till både mjölk- och köttproduktion. Hela 25 % baljväxter som ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. Återväxen kan betas.

Gå vidare

Vallfrö Ko Slåtter Ara 22, 15 kg

För 2-3 årig slåttervall med god återväxtförmåga.Blandning med Grindstad timotej och ängssvingel i kombination med rödklöver. Ängssvingeln ger mycket god återväxtförmåga, två till tre skördar. En blandning som ger stabila skördar och bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage.

Gå vidare

Vallfrö Ko Slåtter och Bete Ara 11, 15 kg

Härdig blandning med Timotej Tryggve. Blandning för hela Norrland, lämpad i ett 1–2 skördesystem. Passar till mjölkproduktion och köttproduktion. En blandning som ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. 

Gå vidare