Märke
Kategorier från SVA

Parasiter från SVA

7 Produkter

Provtagning Ringorm för Häst - Ringorm

Provtagningskit för att skicka in ett hud- eller pälsprov från ditt husdjur. Kitet kommer med provtagningstandborste och remiss samt ska skickas in i aluminiumfolie. Se därför till att ha folie hemma vid provtagning.   Analyskostnad för ringorm ingår i paketet. Analys utförs av SVA - Statens veterinärmedicinska anstalt.   Vad är ringorm? Ringorm är en svampinfektion som orsakas av mögelsvampar, så kallade dermatofyter. Infektionen kan ge symtom i form av hårlösa fläckar med hudflagor men det förekommer att djur bär på infektionen utan att visa några symtom. Ringorm kan smitta mellan djur och människa så tänk på smittrisken och var noga med handhygienen om du misstänker att ditt djur kan ha ringorm. Läs mer om ringorm här: www. sva. se   Varför välja SVA's parasitlaboratorium? SVA bedriver Nordens största och äldsta veterinärmedicinska laboratorium samt är Sveriges enda nationella referenslaboratorium för parasiter. All personal som arbetar på SVA har hög kompetens inom diagnostik och alla analysresultat granskas av veterinärer som disputerat inom parasitologi. Tack vare att SVA får ditt prov kan vi övervaka sjukdomsläget och resistens hos svenska djur. Tillsammans bygger vi den expertis som kan ge dig och Sveriges alla veterinärer och djurhållare råd baserade på just svenska förhållanden. Provtagning för ringorm ska göras med omsorg. Skicka med mycket material. Ett slarvigt taget prov eller för lite provmaterial kan ge ett felaktigt negativt svar.   Om djuret har kala, hårlösa fläckar med hudflagor tas provet i utkanten av förändringarna. Ryck hår i utkanterna av de hårlösa fläckarna och ta med rikligt med hudflagor. Borsta området med tandborsten. Om djuret inte har några synliga förändringar i hud eller päls så borstas djuret igenom ordentligt med tandborsten. Är det en katt så var extra noga med att borsta i ansikte och på frambenen. Kontrollera att det verkligen fastnat hår på tandborsten innan du skickar in den.   Vid provtagning av häst så går det ofta att få mycket provmaterial. Ta ett hundratal hårstrån och en matsked hudflagor från ytterkanten av förändringarna.   Tandborste, hår och hudflagor ska alltid skickas torrt invikt i aluminiumfolie 1. Vik in tandborsten, hårstrån och hudflagor i aluminiumfolie (inte plast, det ökar risken för mögel). 2. Fyll i denna remiss, lägg den tillsammans med foliepaketet i svarskuvertet och skicka till SVA med posten. Analysen tar upp till två veckor, ringormssvampar tar lång tid på sig att växa fram. Proverna läses kontinuerligt och positiva prover svaras ut omgående via e-post. Kontakta FirstVet för rådgivning.

Provtagning Ringorm för Hund - Ringorm

Kit innehållande allt du behöver för att enkelt skicka iväg ett hudprov från ditt husdjur. Analyskostnad för ringorm ingår i paketet.   Analys utförs av SVA - Statens veterinärmedicinska anstalt.   Vad är ringorm? Ringorm är en svampinfektion som orsakas av mögelsvampar, så kallade dermatofyter. Infektionen kan ge symtom i form av hårlösa fläckar med hudflagor men det förekommer att djur bär på infektionen utan att visa några symtom. Ringorm kan smitta mellan djur och människa så tänk på smittrisken och var noga med handhygienen om du misstänker att ditt djur kan ha ringorm. Läs mer om ringorm här: www. sva. se   Varför välja SVA's parasitlaboratorium? SVA bedriver Nordens största och äldsta veterinärmedicinska laboratorium samt är Sveriges enda nationella referenslaboratorium för parasiter. All personal som arbetar på SVA har hög kompetens inom diagnostik och alla analysresultat granskas av veterinärer som disputerat inom parasitologi. Tack vare att SVA får ditt prov kan vi övervaka sjukdomsläget och resistens hos svenska djur. Tillsammans bygger vi den expertis som kan ge dig och Sveriges alla veterinärer och djurhållare råd baserade på just svenska förhållanden. Provtagning för ringorm ska göras med omsorg. Skicka med mycket material. Ett slarvigt taget prov eller för lite provmaterial kan ge ett felaktigt negativt svar.   Om djuret har kala, hårlösa fläckar med hudflagor tas provet i utkanten av förändringarna. Ryck hår i utkanterna av de hårlösa fläckarna och ta med rikligt med hudflagor. Borsta området med tandborsten. Om djuret inte har några synliga förändringar i hud eller päls så borstas djuret igenom ordentligt med tandborsten. Är det en katt så var extra noga med att borsta i ansikte och på frambenen. Kontrollera att det verkligen fastnat hår på tandborsten innan du skickar in den.   Vid provtagning av häst så går det ofta att få mycket provmaterial. Ta ett hundratal hårstrån och en matsked hudflagor från ytterkanten av förändringarna.   Tandborste, hår och hudflagor ska alltid skickas torrt invikt i aluminiumfolie 1. Vik in tandborsten, hårstrån och hudflagor i aluminiumfolie (inte plast, det ökar risken för mögel). 2. Fyll i denna remiss, lägg den tillsammans med foliepaketet i svarskuvertet och skicka till SVA med posten.   Analysen tar upp till två veckor, ringormssvampar tar lång tid på sig att växa fram. Proverna läses kontinuerligt och positiva prover svaras ut omgående via e-post. Kontakta FirstVet för rådgivning.

Provtagning Ringorm för Katt - Ringorm

Provtagningskit för att skicka in ett hud- eller pälsprov från ditt husdjur. Kitet kommer med provtagningstandborste och remiss samt ska skickas in i aluminiumfolie. Se därför till att ha folie hemma vid provtagning.   Analyskostnad för ringorm ingår i paketet. Analys utförs av SVA - Statens veterinärmedicinska anstalt.   Vad är ringorm? Ringorm är en svampinfektion som orsakas av mögelsvampar, så kallade dermatofyter. Infektionen kan ge symtom i form av hårlösa fläckar med hudflagor men det förekommer att djur bär på infektionen utan att visa några symtom. Ringorm kan smitta mellan djur och människa så tänk på smittrisken och var noga med handhygienen om du misstänker att ditt djur kan ha ringorm. Läs mer om ringorm här: www. sva. se   Varför välja SVA's parasitlaboratorium? SVA bedriver Nordens största och äldsta veterinärmedicinska laboratorium samt är Sveriges enda nationella referenslaboratorium för parasiter. All personal som arbetar på SVA har hög kompetens inom diagnostik och alla analysresultat granskas av veterinärer som disputerat inom parasitologi. Tack vare att SVA får ditt prov kan vi övervaka sjukdomsläget och resistens hos svenska djur. Tillsammans bygger vi den expertis som kan ge dig och Sveriges alla veterinärer och djurhållare råd baserade på just svenska förhållanden. Provtagning för ringorm ska göras med omsorg. Skicka med mycket material. Ett slarvigt taget prov eller för lite provmaterial kan ge ett felaktigt negativt svar.   Om djuret har kala, hårlösa fläckar med hudflagor tas provet i utkanten av förändringarna. Ryck hår i utkanterna av de hårlösa fläckarna och ta med rikligt med hudflagor. Borsta området med tandborsten. Om djuret inte har några synliga förändringar i hud eller päls så borstas djuret igenom ordentligt med tandborsten. Är det en katt så var extra noga med att borsta i ansikte och på frambenen. Kontrollera att det verkligen fastnat hår på tandborsten innan du skickar in den.   Tandborste, hår och hudflagor ska alltid skickas torrt invikt i aluminiumfolie 1. Vik in tandborsten, hårstrån och hudflagor i aluminiumfolie (inte plast, det ökar risken för mögel). 2. Fyll i denna remiss, lägg den tillsammans med foliepaketet i svarskuvertet och skicka till SVA med posten. Analysen tar upp till två veckor, ringormssvampar tar lång tid på sig att växa fram. Proverna läses kontinuerligt och positiva prover svaras ut omgående via e-post. Kontakta FirstVet för rådgivning.

Provtagning Ringorm för Fågel - Ringorm

Provtagningskit för att skicka in ett hud- eller pälsprov från ditt husdjur. Kitet kommer med provtagningstandborste och remiss samt ska skickas in i aluminiumfolie. Se därför till att ha folie hemma vid provtagning.   Analyskostnad för ringorm ingår i paketet. Analys utförs av SVA - Statens veterinärmedicinska anstalt.   Vad är ringorm? Ringorm är en svampinfektion som orsakas av mögelsvampar, så kallade dermatofyter. Infektionen kan ge symtom i form av hårlösa fläckar med hudflagor men det förekommer att djur bär på infektionen utan att visa några symtom. Ringorm kan smitta mellan djur och människa så tänk på smittrisken och var noga med handhygienen om du misstänker att ditt djur kan ha ringorm. Läs mer om ringorm här: www. sva. se   Varför välja SVA's parasitlaboratorium? SVA bedriver Nordens största och äldsta veterinärmedicinska laboratorium samt är Sveriges enda nationella referenslaboratorium för parasiter. All personal som arbetar på SVA har hög kompetens inom diagnostik och alla analysresultat granskas av veterinärer som disputerat inom parasitologi. Tack vare att SVA får ditt prov kan vi övervaka sjukdomsläget och resistens hos svenska djur. Tillsammans bygger vi den expertis som kan ge dig och Sveriges alla veterinärer och djurhållare råd baserade på just svenska förhållanden. Provtagning för ringorm ska göras med omsorg. Skicka med mycket material. Ett slarvigt taget prov eller för lite provmaterial kan ge ett felaktigt negativt svar.   Om djuret har kala, hårlösa fläckar med hudflagor tas provet i utkanten av förändringarna. Ryck hår i utkanterna av de hårlösa fläckarna och ta med rikligt med hudflagor. Borsta området med tandborsten. Om djuret inte har några synliga förändringar i hud eller päls så borstas djuret igenom ordentligt med tandborsten. Är det en katt så var extra noga med att borsta i ansikte och på frambenen. Kontrollera att det verkligen fastnat hår på tandborsten innan du skickar in den.   Tandborste, hår och hudflagor ska alltid skickas torrt invikt i aluminiumfolie 1. Vik in tandborsten, hårstrån och hudflagor i aluminiumfolie (inte plast, det ökar risken för mögel). 2. Fyll i denna remiss, lägg den tillsammans med foliepaketet i svarskuvertet och skicka till SVA med posten. Analysen tar upp till två veckor, ringormssvampar tar lång tid på sig att växa fram. Proverna läses kontinuerligt och positiva prover svaras ut omgående via e-post. Kontakta FirstVet för rådgivning.

Träckprov tio hästar vårpaket - Besättning vår

Kit innehållande allt du behöver för att enkelt skicka iväg träckprov från din grupp av hästar. Du kan skicka träck från upp till 10 hästar i detta paket. Analyskostnad för blodmask, spolmask, fölmask, bandmask samt odling stor blodmask ingår i paketet. Analys utförs av SVA -Statens Veterinärmedicinska Anstalt.   Varför välja SVA's parasitlaboratorium? SVA bedriver Nordens största och äldsta veterinärmedicinska laboratorium samt är Sveriges enda nationella referenslaboratorium för parasiter. All personal som arbetar på SVA har hög kompetens inom diagnostik och alla analysresultat granskas av veterinärer som disputerat inom parasitologi. Tack vare att SVA får ditt prov kan vi övervaka sjukdomsläget och resistens hos svenska djur. Tillsammans bygger vi den expertis som kan ge dig och Sveriges alla veterinärer och djurhållare råd baserade på just svenska förhållanden. Mängd minst 80 gram färskt träck (som en tennisboll) från varje häst. Proven läggs individuellt i plastpåsar som försluts ordentligt med knut. Märk varje plastpåse med respektive nummer på remissen och hästens namn. Fördela sedan proven i ytterligare 2 plastpåsar tillsammans med det absorberande materialet. Förslut påsarna ordentligt med knut. Fyll i remissen, lägg den tillsammans med proven i kartongen och förslut den väl. Klistra på den medföljande adressetiketten på kartongen och lämna in kartongen hos postombud. Skicka helst prov i början av veckan. Provet kan dock förvaras i kylskåpstemperatur över ett veckoslut. Provsvar: Delsvar skickas via e-post efter 1–2 arbetsdagar, slutsvar efter 2 veckor.

Träckprov tio hästar höstpaket - Besättning höst

Kit innehållande allt du behöver för att enkelt skicka iväg ett träckprov från din grupp av hästar. Du kan skicka träck från upp till 10 hästar i detta paket. Analyskostnad för Blodmask, spolmask och fölmask ingår i paketet. Analys utförs av SVA -Statens Veterinärmedicinska Anstalt.   Varför välja SVA's parasitlaboratorium? SVA bedriver Nordens största och äldsta veterinärmedicinska laboratorium samt är Sveriges enda nationella referenslaboratorium för parasiter. All personal som arbetar på SVA har hög kompetens inom diagnostik och alla analysresultat granskas av veterinärer som disputerat inom parasitologi. Tack vare att SVA får ditt prov kan vi övervaka sjukdomsläget och resistens hos svenska djur. Tillsammans bygger vi den expertis som kan ge dig och Sveriges alla veterinärer och djurhållare råd baserade på just svenska förhållanden. Mängd: 2 färska träckbollar från varje häst. Proven läggs individuellt i plastpåsar som försluts ordentligt med knut. Märk varje plastpåse med respektive nummer på remissen och hästens namn. Fördela sedan proven i ytterligare 2 plastpåsar tillsammans med det absorberande materialet. Förslut påsarna ordentligt med knut. Fyll i remissen, lägg den tillsammans med proven i kartongen och förslut den väl. Klistra på den medföljande adressetiketten på kartongen och lämna in kartongen hos postombud. Skicka helst prov i början av veckan. Provet kan dock förvaras i kylskåpstemperatur över ett veckoslut. Provsvar: skickas via e-post efter 1–3 arbetsdagar.

Avföringsprov mag- & tarmparasiter paket katt - Mag & tarmparasiter

Kit innehållande allt du behöver för att enkelt skicka iväg ett avföringsprov från din katt. Analyskostnad för Spolmask, Koccidier, Giardia, Cryptosporidium, Tritrichomonas, Bandmask ingår i paketet. Analys utförs av SVA -Statens veterinärmedicinska anstalt.   Varför välja SVA's parasitlaboratorium? SVA bedriver Nordens största och äldsta veterinärmedicinska laboratorium samt är Sveriges enda nationella referenslaboratorium för parasiter. All personal som arbetar på SVA har hög kompetens inom diagnostik och alla analysresultat granskas av veterinärer som disputerat inom parasitologi. Tack vare att SVA får ditt prov kan vi övervaka sjukdomsläget och resistens hos svenska djur. Tillsammans bygger vi den expertis som kan ge dig och Sveriges alla veterinärer och djurhållare råd baserade på just svenska förhållanden. Färsk träck/avföring tas 3 dagar i följd, lägg varje prov i separat plastpåse som försluts ordentligt med knut. Totalt behövs minst 3–4 matskedar, undvik att få med kattsand! Lägg sedan de 3 proven i ytterligare plastpåse tillsammans med det absorberande materialet (trelagersprincipen). Förslut påsen ordentligt med knut. Fyll i remissen, lägg den tillsammans med provet i svarskuvertet och skicka till SVA med posten. Skicka helst prov i början av veckan. Provet kan dock förvaras i kylskåpstemperatur över ett veckoslut. Provsvar: skickas via e-post efter 2-3 arbetsdagar.

Parasiter

I kategorin Parasiter finns ett urval framtaget av oss som kommer ifrån kända återförsäljare. Vi listar bara produkter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Letar du efter någonting speciellt i kategorin Parasiter så hittar ni det på den här sidan. Ett tips från oss är att alltid jämföra produkter online innan köpet för ha möjligheten att spara pengar till annat.

© Hundmat24 2024