Kategorier från CEVA Animal Health AB

Parasiter från CEVA Animal Health AB

5 Produkter

Vectra 3D för Hund. Spot-On Lösning, > 40 kg. - Pipett, 3 st (3 x 8 ml)

Vectra 3D för Hund. Spot-On Lösning, > 40 kg är ett veterinärmedicinskt läkemedel i form av en spot-on-lösning utformad förebyggande och behandling av parasitangrepp hos hundar. Produkten innehåller tre aktiva substanser: Dinotefuran, Pyriproxyfen och Permetrin, som tillsammans ger en synergistisk effekt för att bekämpa en rad externa parasiter genom att göra det omöjligt fötr dem att överleva eller fortsätta sin livscykel.    Denna produkt är effektiv för behandling och förebyggande av loppangrepp, fästingangrepp samt ger repellerande effekt mot sandmyggor, myggor och stickflugor. Den är inte lämplig för katter   Produktinformationen är endast avsedd som allmän information och ersätter inte individuell medicinsk rådgivning eller veterinärmedicinsk rådgivning. Vi strävar alltid efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, det är dock inte en garanti på att all information är fullständig eller aktuell. Läs alltid bipackssedeln innan användning! Rådgör med legitimerad veterinär eller farmaceut vid minsta osäkerhet. För information om djurläkemedlet läs vidare på fass. se.   Denna vara tillhandahålls av FirstVet Apotek Förebyggande och behandlande djurläkemedel för parasitkontroll. Innehåller de aktiva ingredienserna Dinotefuran, Pyriproxyfen och Permetrin. Särskilda försiktighetsrekommendationer finns för detta läkemedel, läs bipackssedeln innan användning. Ämne Mängd Dinotefuran 436 mg Pyriproxyfen 38,7 mg Permetrin 3175 mg N-metylpyrrolidon Qs 8,0 ml Läs alltid bipackssedeln innan användning! Läs doseringsinformation på förpackning eller medföljande bipackssedel.   Läkemedlet administreras genom en spot-on applikator direkt på hundens intakta hud. Doseringen varierar beroende på hundens vikt, från en gul applikator för små hundar till en röd applikator för mycket stora hundar. Behandlingen bör upprepas månadsvis. När du hanterar läkemedlet, undvik att äta, dricka eller röka, och gravida eller överkänsliga personer bör inte komma i kontakt med det. Barn bör inte hantera behandlade hundar i minst fyra timmar efter applicering. Slutligen, för att minimera miljöpåverkan, bör behandlade hundar inte komma i kontakt med ytvatten i 48 timmar efter behandling.   Hundens vikt (kg) Färg kapsyl (på applikator) Volym (ml) Antal Applikatiorer som skall användas/månad Volym av applikator som skall användas För hund 1.5–4 kg Gul 0,8 1 Applikator Vectra 3D för hund 1.5–4 kg För hund > 4–10 kg Grönblå 1,6 1 Applikator Vectra 3D för hund > 4–10 kg För hund > 10–25 kg Blå 3,6 1 Applikator Vectra 3D för hund > 10–25 kg För hund > 25–40 kg Lila 4,7 1 Applikator Vectra 3D för hund > 25–40 kg För hund > 40 kg Röd 8,0 1 Applikator Vectra 3D för hund > 40 kg

Vectra 3D för Hund. Spot-On Lösning, 4 - 10 kg. - Pipett, 3 st (3 x 1,6 ml)

Vectra 3D för Hund. Spot-On Lösning, 4 - 10 kg är ett veterinärmedicinskt läkemedel i form av en spot-on-lösning utformad förebyggande och behandling av parasitangrepp hos hundar. Produkten innehåller tre aktiva substanser: Dinotefuran, Pyriproxyfen och Permetrin, som tillsammans ger en synergisk effekt för att bekämpa en rad externa parasiter genom att göra det omöjligt för dem att överleva eller fortsätta sin livscykel.    Denna produkt är effektiv för behandling och förebyggande av loppangrepp, fästingangrepp samt ger repellerande effekt mot sandmyggor, myggor och stickflugor. Den är inte lämplig för katter   Produktinformationen är endast avsedd som allmän information och ersätter inte individuell medicinsk rådgivning eller veterinärmedicinsk rådgivning. Vi strävar alltid efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, det är dock inte en garanti på att all information är fullständig eller aktuell. Läs alltid bipackssedeln innan användning! Rådgör med legitimerad veterinär eller farmaceut vid minsta osäkerhet. För information om djurläkemedlet läs vidare på fass. se.   Denna vara tillhandahålls av FirstVet Apotek Förebyggande och behandlande djurläkemedel för parasitkontroll. Innehåller de aktiva ingredienserna Dinotefuran, Pyriproxyfen och Permetrin. Särskilda försiktighetsrekommendationer finns för detta läkemedel, läs bipackssedeln innan användning. Ämne Mängd Dinotefuran 87 mg Pyriproxyfen 7,7 mg Permetrin 635 mg N-metylpyrrolidon 1,6 mg Läs alltid bipackssedeln innan användning! Läs doseringsinformation på förpackning eller medföljande bipackssedel.   Läkemedlet administreras genom en spot-on applikator direkt på hundens intakta hud. Doseringen varierar beroende på hundens vikt, från en gul applikator för små hundar till en röd applikator för mycket stora hundar. Behandlingen bör upprepas månadsvis. När du hanterar läkemedlet, undvik att äta, dricka eller röka, och gravida eller överkänsliga personer bör inte komma i kontakt med det. Barn bör inte hantera behandlade hundar i minst fyra timmar efter applicering. Slutligen, för att minimera miljöpåverkan, bör behandlade hundar inte komma i kontakt med ytvatten i 48 timmar efter behandling.   Hundens vikt (kg) Färg kapsyl (på applikator) Volym (ml) Antal Applikatiorer som skall användas/månad Volym av applikator som skall användas För hund 1.5–4 kg Gul 0,8 1 Applikator Vectra 3D för hund 1.5–4 kg För hund > 4–10 kg Grönblå 1,6 1 Applikator Vectra 3D för hund > 4–10 kg För hund > 10–25 kg Blå 3,6 1 Applikator Vectra 3D för hund > 10–25 kg För hund > 25–40 kg Lila 4,7 1 Applikator Vectra 3D för hund > 25–40 kg För hund > 40 kg Röd 8,0 1 Applikator Vectra 3D för hund > 40 kg

Vectra 3D för Hund. Spot-On Lösning, 1,5 - 4 kg. - Pipett, 3 st (3 x 0,8 ml)

Vectra 3D för Hund. Spot-On Lösning, 1,5 - 4 kg är ett veterinärmedicinskt läkemedel i form av en spot-on-lösning utformad förebyggande och behandling av parasitangrepp hos hundar. Produkten innehåller tre aktiva substanser: Dinotefuran, Pyriproxyfen och Permetrin, som tillsammans ger en synergisk effekt för att bekämpa en rad externa parasiter genom att göra det omöjligt för dem att överleva eller fortsätta sin livscykel.    Denna produkt är effektiv för behandling och förebyggande av loppangrepp, fästingangrepp samt ger repellerande effekt mot sandmyggor, myggor och stickflugor. Den är inte lämplig för katter   Produktinformationen är endast avsedd som allmän information och ersätter inte individuell medicinsk rådgivning eller veterinärmedicinsk rådgivning. Vi strävar alltid efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, det är dock inte en garanti på att all information är fullständig eller aktuell. Läs alltid bipackssedeln innan användning! Rådgör med legitimerad veterinär eller farmaceut vid minsta osäkerhet. För information om djurläkemedlet läs vidare på fass. se.   Denna vara tillhandahålls av FirstVet Apotek Förebyggande och behandlande djurläkemedel för parasitkontroll. Innehåller de aktiva ingredienserna Dinotefuran, Pyriproxyfen och Permetrin. Särskilda försiktighetsrekommendationer finns för detta läkemedel, läs bipackssedeln innan användning. Ämne Mängd Dinotefuran 44 mg Pyriproxyfen 3,9 mg Permetrin 317 mg N-metylpyrrolidon Qs 0,8 ml Läs alltid bipackssedeln innan användning! Läs doseringsinformation på förpackning eller medföljande bipackssedel.   Läkemedlet administreras genom en spot-on applikator direkt på hundens intakta hud. Doseringen varierar beroende på hundens vikt, från en gul applikator för små hundar till en röd applikator för mycket stora hundar. Behandlingen bör upprepas månadsvis. När du hanterar läkemedlet, undvik att äta, dricka eller röka, och gravida eller överkänsliga personer bör inte komma i kontakt med det. Barn bör inte hantera behandlade hundar i minst fyra timmar efter applicering. Slutligen, för att minimera miljöpåverkan, bör behandlade hundar inte komma i kontakt med ytvatten i 48 timmar efter behandling.   Hundens vikt (kg) Färg kapsyl (på applikator) Volym (ml) Antal Applikatiorer som skall användas/månad Volym av applikator som skall användas För hund 1.5–4 kg Gul 0,8 1 Applikator Vectra 3D för hund 1.5–4 kg För hund > 4–10 kg Grönblå 1,6 1 Applikator Vectra 3D för hund > 4–10 kg För hund > 10–25 kg Blå 3,6 1 Applikator Vectra 3D för hund > 10–25 kg För hund > 25–40 kg Lila 4,7 1 Applikator Vectra 3D för hund > 25–40 kg För hund > 40 kg Röd 8,0 1 Applikator Vectra 3D för hund > 40 kg

Vectra 3D för Hund. Spot-On Lösning, 10 - 25 kg. - Pipett, 3 st (3 x 3,6 ml)

Vectra 3D för Hund. Spot-On Lösning, 10 - 25 kg är ett veterinärmedicinskt läkemedel i form av en spot-on-lösning utformad förebyggande och behandling av parasitangrepp hos hundar. Produkten innehåller tre aktiva substanser: Dinotefuran, Pyriproxyfen och Permetrin, som tillsammans ger en synergisk effekt för att bekämpa en rad externa parasiter genom att göra det omöjligt för dem att överleva eller fortsätta sin livscykel.    Denna produkt är effektiv för behandling och förebyggande av loppangrepp, fästingangrepp samt ger repellerande effekt mot sandmyggor, myggor och stickflugor. Den är inte lämplig för katter   Produktinformationen är endast avsedd som allmän information och ersätter inte individuell medicinsk rådgivning eller veterinärmedicinsk rådgivning. Vi strävar alltid efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, det är dock inte en garanti på att all information är fullständig eller aktuell. Läs alltid bipackssedeln innan användning! Rådgör med legitimerad veterinär eller farmaceut vid minsta osäkerhet. För information om djurläkemedlet läs vidare på fass. se.   Denna vara tillhandahålls av FirstVet Apotek Förebyggande och behandlande djurläkemedel för parasitkontroll. Innehåller de aktiva ingredienserna Dinotefuran, Pyriproxyfen och Permetrin. Särskilda försiktighetsrekommendationer finns för detta läkemedel, läs bipackssedeln innan användning. Ämne Mängd Dinotefuran 196 mg Pyriproxyfen 17,4 mg Permetrin 1429 mg N-metylpyrrolidon Qs 3,6 ml Läs alltid bipackssedeln innan användning! Läs doseringsinformation på förpackning eller medföljande bipackssedel.   Läkemedlet administreras genom en spot-on applikator direkt på hundens intakta hud. Doseringen varierar beroende på hundens vikt, från en gul applikator för små hundar till en röd applikator för mycket stora hundar. Behandlingen bör upprepas månadsvis. När du hanterar läkemedlet, undvik att äta, dricka eller röka, och gravida eller överkänsliga personer bör inte komma i kontakt med det. Barn bör inte hantera behandlade hundar i minst fyra timmar efter applicering. Slutligen, för att minimera miljöpåverkan, bör behandlade hundar inte komma i kontakt med ytvatten i 48 timmar efter behandling.   Hundens vikt (kg) Färg kapsyl (på applikator) Volym (ml) Antal Applikatiorer som skall användas/månad Volym av applikator som skall användas För hund 1.5–4 kg Gul 0,8 1 Applikator Vectra 3D för hund 1.5–4 kg För hund > 4–10 kg Grönblå 1,6 1 Applikator Vectra 3D för hund > 4–10 kg För hund > 10–25 kg Blå 3,6 1 Applikator Vectra 3D för hund > 10–25 kg För hund > 25–40 kg Lila 4,7 1 Applikator Vectra 3D för hund > 25–40 kg För hund > 40 kg Röd 8,0 1 Applikator Vectra 3D för hund > 40 kg

Vectra 3D för Hund. Spot-On Lösning, 25 - 40 kg. - Pipett, 3 st (3 x 4,7 ml)

Vectra 3D för Hund. Spot-On Lösning, 25 - 40 kg är ett veterinärmedicinskt läkemedel i form av en spot-on-lösning utformad förebyggande och behandling av parasitangrepp hos hundar. Produkten innehåller tre aktiva substanser: Dinotefuran, Pyriproxyfen och Permetrin, som tillsammans ger en synergisk effekt för att bekämpa en rad externa parasiter genom att göra det omöjligt för dem att överleva eller fortsätta sin livscykel.    Denna produkt är effektiv för behandling och förebyggande av loppangrepp, fästingangrepp samt ger repellerande effekt mot sandmyggor, myggor och stickflugor. Den är inte lämplig för katter   Produktinformationen är endast avsedd som allmän information och ersätter inte individuell medicinsk rådgivning eller veterinärmedicinsk rådgivning. Vi strävar alltid efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, det är dock inte en garanti på att all information är fullständig eller aktuell. Läs alltid bipackssedeln innan användning! Rådgör med legitimerad veterinär eller farmaceut vid minsta osäkerhet. För information om djurläkemedlet läs vidare på fass. se.   Denna vara tillhandahålls av FirstVet Apotek Förebyggande och behandlande djurläkemedel för parasitkontroll. Innehåller de aktiva ingredienserna Dinotefuran, Pyriproxyfen och Permetrin. Särskilda försiktighetsrekommendationer finns för detta läkemedel, läs bipackssedeln innan användning. Ämne Mängd Dinotefuran 256 mg Pyriproxyfen 22,7 mg Permetrin 1865 mg N-metylpyrrolidon Qs 4,7 ml Läs alltid bipackssedeln innan användning! Läs doseringsinformation på förpackning eller medföljande bipackssedel.   Läkemedlet administreras genom en spot-on applikator direkt på hundens intakta hud. Doseringen varierar beroende på hundens vikt, från en gul applikator för små hundar till en röd applikator för mycket stora hundar. Behandlingen bör upprepas månadsvis. När du hanterar läkemedlet, undvik att äta, dricka eller röka, och gravida eller överkänsliga personer bör inte komma i kontakt med det. Barn bör inte hantera behandlade hundar i minst fyra timmar efter applicering. Slutligen, för att minimera miljöpåverkan, bör behandlade hundar inte komma i kontakt med ytvatten i 48 timmar efter behandling.   Hundens vikt (kg) Färg kapsyl (på applikator) Volym (ml) Antal Applikatiorer som skall användas/månad Volym av applikator som skall användas För hund 1.5–4 kg Gul 0,8 1 Applikator Vectra 3D för hund 1.5–4 kg För hund > 4–10 kg Grönblå 1,6 1 Applikator Vectra 3D för hund > 4–10 kg För hund > 10–25 kg Blå 3,6 1 Applikator Vectra 3D för hund > 10–25 kg För hund > 25–40 kg Lila 4,7 1 Applikator Vectra 3D för hund > 25–40 kg För hund > 40 kg Röd 8,0 1 Applikator Vectra 3D för hund > 40 kg

Parasiter

Välkommen att fynda i kategorin Parasiter, Här har vi samlat prisvärda och populära produkter inom kategorin Parasiter. Missa inga erbjudanden eller rabatter när det väl dyker upp. Produkter inom kategorin Parasiter går oftast åt snabbt så det gäller att hålla ögonen öppna efter aktuella erbjudanden.

Parasiter från andra varumärken

Här listas även andra varumärken inom kategorin Parasiter.

Provtagning Ringorm för Hund - Ringorm

Parasiter från SVA

Utforska allt inom Parasiter från SVA.
Banminth® vet. Oral pasta 2,2%, för Hund - 24 g tub

Parasiter från Pharmaxin

Här har vi samlat Parasiter från Pharmaxin.
Axilur® vet. Tablett 500 g, för Hundar - 1 x 10 st/frp

Parasiter från MSD

Visa produkter inom Parasiter från MSD.
© Hundmat24 2023