SSL
Blå Undersökningshandske - Small

Nitril

Här finns produkter från varumärket Nitril. Vänligen se och utforska bland produktutbudet från Nitril på sidan nedan. Tänk också på att det är möjligt att filtrera alla produkterna på kategori.

Ej att förväxla med nitrilgummi som ofta kallas "nitril". Nitriler är kemiska organiska föreningar innehållande cyanogrupp (-C≡N). Om kolkedjan i stället binder till kvävet (-N≡C) fås en isonitril. Nitriler kan i en viss mening ses som organiska cyanider och vissa kan under omständigheter frisätta den mycket giftiga cyanidjonen (CN-). Nitriler har många användningsområden och förekommer dels naturligt i flera föreningar från växt- och djurriket samt i av människan syntetiserade föreningar.

Källa: sv.wikipedia.org

Läs mer