SSL
Värmehink med transformator, Blå

Heimer

Här finns produkter från varumärket Heimer. Vänligen se och utforska bland produktutbudet från Heimer på sidan nedan. Tänk också på att det är möjligt att filtrera alla produkterna på kategori.

Denna artikel handlar om den forngermanske hjälten Heimer. Se också IF Heimer och Henrik Heimer.Heimer eller Heme, isländska Heimir, är en forngermansk hjälte, som oftast nämns tillsammans med kämpen Vidga, och då denne återgår på den gotiske hjälten Vidigoia i förra hälften av 300-talet, torde också Heimer vara av gotisk börd. Den angelsaxiska dikten Widsið nämner Wudga och Häma (Heimer) som gotiska kämpar mot hunnerna i Weichselskogen, vilken trakt var goternas äldsta kända bostad. Då Heimer och Vidga under sagans utveckling omväxlande förbands med de gotiska kungarna Ermanarik och Teoderik, uppfattades de alltmer som förrädare, och så skildras de i Didrikssagan. I Völsungasagan är Heimer fosterfar till Brynhild och i Ragnar Lodbroks saga fosterfar till Aslaug, Brynhilds dotter med Sigurd Fafnesbane. Han dolde barnet för fienderna i en harpa och vandrade som spelman, tills han vid Spangereid i Norge dödades under sömnen av Åke och Grima, som trodde harpan innehöll skatter.

Källa: sv.wikipedia.org

Läs mer