Valnöt Goliat 8-10 cm

Köp All?träd från Goliath

Här finns All?träd från Goliath. Vänligen se och utforska bland produktutbudet från Goliath på sidan nedan. Här finns det produkter inom All?träd att läsa mer om.

Avenbok Goliat 8-10 cm

Avenboken är ett medelstort träd med pyramidal krona som blir bredare på äldre träd. Avenboken har ganska anspråkslösa jordkrav men trivs extra bra i humus och kalkrik jord och sorten är ett mycket bra stads- och gatuträd som tål både skugga och avgaser.

Gå vidare

Bergskörsbär Goliat 8-10 cm

Bergkörsbär är ett medelstort träd som blir trädgårdens egna lilla pärla vid knoppsprickning och som får en överdådig blomning på våren med skyar av dekorativt fyllda rosa blommor. Plantera gärna som solitär i ett soligt och vindskyddat område för att kunna njuta fullt ut av dess skönhet.

Gå vidare

Bok Goliat 8-10 cm

Boken är ett mäktigt stort träd med slät grå bark och en ståtlig bred krona. Boken är ett utpräglat skogsträd som trivs inblandad mellan andra träd och är en fantastisk grönskimrande fröjd på våren när de äppelgröna tunna bladen slår ut.

Gå vidare

Fågelbär Goliat 10-12 cm

Fågelbär är en starkväxande art med vacker stam och en underbar vårblomning med enkla, vita blommor. Det anspråkslösa trädet är vind- och snötåligt och får söta, goda körsbär som skiftar i gult till mörkrött.

Gå vidare

Hästkastanj Goliat 10-12 cm

Vårens primadonna som översållas med vackra rosavita asymmetriska blomsterklasar! Höstkastanjens breda konformade krona behöver plats för att komma till sin rätt och sorten passar därför utmärkt i den större trädgården.

Gå vidare

Japansk Magnolia Goliat 8-10 cm

Japansk magnolia tillhör de mest robusta i sitt släkte och är en rikblommande sort med vackra snövita doftande blommor på bar kvist i april till maj. Trädet har ett snirkligt grenverk som vintertid skapar fina mönster med sina många stora ludna blomknoppar.

Gå vidare

Japanskt Prydnadskörsbär Goliat 8-10 cm

Detta är det vanligaste och mest populära japanska körsbärsträdet och passar de flesta trädgårdar där full sol finns tillgänglig. Det medelstora trädet är kraftigt med en kvastformad krona och får välfyllda rosa blommor i stora mängder på våren.

Gå vidare

Näverhägg Goliat 8-10 cm

Näverhäggen har en dekorativ stam och ett upprätt växtsät med en bred krona och gröna yviga blad som på hösten skiftar i färg till orange/gul. Näverhägg passar den lite större trädgården med ett soligt läge och väldränerad jord.

Gå vidare

Silverpäron Goliat 8-10 cm

Silverpäron har ett silvrigt och frodigt långsmalt bladverk som påminner om olivträdets, silverpäron är dock mycket härdigare och bildar en hängande yvig krona. Ett mycket odlingsvärt prydnadsträd, perfekt när du vill få in lite medelhavskänsla i trädgården.

Gå vidare

Skogsek Goliat 8-10 cm

Skogseken är ett kraftigt historiskt träd som kan bli mycket gammalt. Skogsekens karaktäristiska blad, stam och ekollon är välkända och det långsamma växtsättet skapar ett stabilt och magnifikt träd.

Gå vidare

Skogslind 'Greenspire' Goliat 10-12 cm

Skogslind är ett storvuxet ädellövträd med ett högt kulturhistoriskt värde i Sverige och kan oftast ses i gamla parker som alléträd eller som solitärer på gamla kyrkogårdar, gods och slottsparker. Lindens största prakt är den ståtliga kronan som är bred och trubbigt konformad.

Gå vidare

Skogslönn Goliat 10-12 cm

Skogslönnen har stora, breda och välformade blad och en högrest, snabbväxande och lätt fårad stam. Trädet passar utmärkt i stora trädgårdar där ett snabbt och stort vind- eller insynsskydd önskas.

Gå vidare

Skogslönn "Royal Red" Goliat 12-14 cm

Den tåliga, lättskötta skogslönnen ”Royal Red” har ett dramatiskt och uppseendeväckande rödfärgat bladverk med karaktäristiska stora 5-flikiga lönnblad. Trädet är snabbväxande och passar perfekt för dig som önskar ett snabbt upprättväxande, stort träd för insyn- eller vindskydd.

Gå vidare

Valnöt Goliat 8-10 cm

Exotiskt träd för ett annorlunda inslag i trädgården! Valnötsträdet är ett fint och dekorativt större prydnadsträd med bred krona som kräver en relativt varm och vindskyddad plats för att trivas, plantera gärna mot en husvägg eller fasad med söderläge.

Gå vidare